Bestyrelse

 
Sv. Erik Jensen (formand)
Sophienberg Vænge 20
2960 Rungsted Kyst
Tlf.: 4586 3552
Mail til foreningen:
 
Lise Widding (kasserer)
Hillerødvej 6 B
3480 Fredensborg
lisewidding@mail.dk
Tlf.: 4848 4516
Giro: 8 11 84 34
Ove Nissen (pressekontakt)
Tlf.: 4586 1916
 
Inger Hagen Jensen (webmaster)
Tlf.: 4586 4658
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Rolf-Jacobsen
Ib Tune Olsen
Hans Fasting
Erik Hildebrandt-Nielsen
Comments