Velkommen!

Der indkaldes hermed til Hørsholm Musikforenings ordinære generalforsamling, som finder sted onsdag den 19. juni 2024 kl. 19.00 i Fuglsanghuset, 

Gl. Hovedgade 2, 2970 Hørsholm, 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning til godkendelse

3.     Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Forslag til budget for den kommende sæson samt fastlæggelse af årskontingent og billetpriser til godkendelse

6.     Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant og minimum 1 intern revisor samt en revisorsuppleant

7.     Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde via e-mail eller brev senest tirsdag den 28. maj 2024. 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Bliv medlem

Årskontingent: 1000 kr. 

Unge op til 26 år: 500 kr.

Børn og unge under 18 år gratis.

Gæstebilletter: 250 kr. i kirken / 250 kr. i Trommen (inkl. gebyr)

Mail: kontakt@hmusik.info

Hjemmeside: www.hmusik.info 

 Tlf: 20849490 


Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på,

at hvis et medlem ikke selv kan komme

til en af koncerterne, kan medlemskortet

lånes ud til familie og venner.

Læs mere om medlemsskab og gæstebilletter ... 

Foreningen er støttet af: