Bestyrelse

Formand:

Henrik Brendstrup

Virumstræde 17

2830 Virum

cellist@henrikbrendstrup.dk

Mail til foreningen:

kontakt@hmusik.info


Giro: (+01) 8118434

Bank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 8118434

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Iben Bramsnæs Teilmann, næstformand

Gerald Heinicke, kasserer

Bjarne Nielsen, sekretær

Allan Hersøe Sørensen, medlemskontakt

Jørgen E. Hansen

Erik Hildebrandt-Nielsen


Suppleanter:

Kerstin Björkman

Hans Fasting